เพื่อนเก่าเพื่อนใหม่

เมื่อกูชวนเพื่อนไปเที่ยว
เพื่อน: ไม่ว่างว่ะ กิจกรรมเยอะ
เมื่อเพื่อนใหม่ชวนมัน
เพื่อน: ไปดิ กำลังว่างๆ  
View text
 • 2 days ago

When two people are meant for each other, no time is too long, no distance is too far, and nobody can keep them apart.

(via loverichardperry)
View quote
 • 1 month ago
 • 63

Hi, remember me? I used to be your world.

(via loverichardperry)
View quote
 • 1 month ago
 • 23
View photo
 • 2 months ago
View photo
 • 2 months ago
View photo
 • 2 months ago
 • 11
View photo
 • #ปวดตา
 • 3 months ago
View photo
 • 3 months ago
View photo
 • 3 months ago
View photo
 • 3 months ago
x